Vrijetijd in zicht

U bent 60, altijd hard gewerkt en op weg naar de gepensioneerde leeftijd. Een pensioen opgebouwd heeft u niet, al uw verdiende geld werd geïnvesteerd in de onderneming. U denkt dat de onderneming wel € 500.000 moet opleveren. Maar wat houdt u uiteindelijk over en wat krijgt de belastingdienst?

Gedurende de jaren hebben wij hier ervaring in opgedaan. Verkoop van een onderneming moet je fasegewijze in gang zetten. Soms is het handig er een partner bij te betrekken, in andere situaties is het slim om er juist een BV tussen te schuiven. Het blijkt vooral een kwestie van juiste timing.

Voorbeeld: varend de toekomst in

Onlangs hadden wij een schipper met zijn echtgenote op bezoek. Al 30 jaar varend op de Rijn, het schip inmiddels afgeschreven tot € 50.000. Na een taxatie van de makelaar moest het schip zeker wel € 400.000 opleveren. Zonder maatregelen betekent dit dat over het verschil met de boekwaarde (€ 50.000) circa 50% ofwel € 175.000 aan belasting verschuldigd zou zijn. Met een vrij eenvoudige constructie, door het tussenschuiven van een B.V., hebben wij deze belastingclaim verminderd tot afgerond € 50.000, verdeeld over vele jaren. Ondertussen kan de ondernemer wel indirect over de verkoopopbrengst beschikken.

Bij Kaliber denken wij in mogelijkheden, maken wij gebruik van de juiste timing, berusten wij ons op ervaring en onderbouwen wij onze adviezen met actuele fiscale kennis. Elke klant is uniek, maar één ding is gelijk: denk op tijd aan uw toekomst.

Denk op tijd aan uw toekomst

Als u de keuze heeft gemaakt te stoppen met uw onderneming wilt u vaak graag alles snel en efficiënt geregeld hebben. Bij Kaliber Adviseurs begeleiden wij u met dit proces. Bij voorkeur starten wij hier al ruim van te voren mee. Soms wel 5 jaar.

Wanneer een onderneming wordt beëindigt moeten er op fiscaal, financieel, juridisch en organisatorisch gebied veel geregeld worden. Hoe eerder er gestart kan worden aan de voorbereidingen van de beëindiging, hoe meer fiscale mogelijkheden er vaak zijn. Dit in verband met de in de wet opgenomen voorwaarden.

Van het uitschrijven bij de Kamer van Koophandel, uw administratieplicht, het opzeggen van verzekeringen tot het berekenen van de stakingswinst. Wij verdiepen ons in uw situatie en geven een advies op maat.