Keuze rechtsvorm onderneming zzp mkb bv Kennis voor ondernemers
Home 9 Kennis voor ondernemers

Kennis delen op z’n Kalibers

Het belastingrecht bestaat uit een oerwoud van regels. Regels die soms lang geleden zijn bedacht en regels die jaarlijks veranderen. De belastingwetgeving is ontstaan vanuit een bepaalde visie en meegegroeid met de veranderende maatschappij.

Het is daarom belangrijk de regelgeving altijd in het juiste perspectief te plaatsen. Dit door continu up-to-date te zijn van deze veranderende regelgeving . Maar ook door ervaring en de oorspronkelijke ‘gedachte’ achter de heffing niet uit het oog te verliezen.

Kaliber Adviseurs heeft ruim 30 jaar ervaring en blijft zich ontwikkelen. Wij hebben ervaren dat kennis inzicht geeft. Want als je de bedoeling van de wet begrijpt kun je deze uitleggen. Op die manier krijg je meer inzicht in je eigen financiële situatie en is er meer zicht op potentiële kansen en mogelijkheden.

Daarom delen wij graag het topje van de ‘kennis’ ijsberg. Fiscaal- en financieel nieuws, onze visie en actuele ontwikkelingen in de markt, tips en achtergrondinformatie. Ook staan wij open voor andere vragen en ideeën. Stuur ze ons! Wij zorgen voor een gepast antwoord.

 

Waar belastingadvies op maat toe kan leiden

Interessante tip voor een klant met veel onroerend goed. Bij een bedrijfsoverdracht is de overdracht van onroerend goed vaak vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

De bedrijfsopvolging is immers onbelast. Maar de wettelijke omschrijving van de vrijstelling staat open voor interpretatie. Je kunt deze vraag voorleggen aan de belastinginspecteur. De inspecteur zal nooit in een twijfelachtige situatie

 

 

Wat doen we met de auto?

Je wilt een andere auto kopen. Wat moet je doen: op de zaak zetten of privé houden?

Of het fiscaal gezien het meest voordelig is de auto zakelijk of privé te rijden hangt af van verschillende factoren.

Zo spelen de motorrijtuigenbelasting, de verzekering, brandstofkosten, afschrijvingskosten, onderhoudt en de hoeveel zakelijk of privé gereden kilometers allemaal mee.

Gebruik je de auto alleen zakelijk of alleen privé, dan is er geen keuze. Maar gebruik je de auto zowel zakelijk als privé is het interessant om de verschillende opties te bekijken. Er is dan namelijk sprake van keuzevermogen.

Auto zakelijk

Wanneer je een auto zakelijk rijdt mag je alle kosten die bij de auto horen opgeven als zakelijke kosten. Dus als een auto zakelijk is geboekt, trek je alle kosten af, ook die voor privéritten. Dat klinkt aantrekkelijk maar daarbij wordt vergeten dat als je meer dan 500 km privé rijdt je te maken krijgt met de privébijtelling. Er wordt dan als het ware een bedrag opgeteld bij je winst.

De privébijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het percentage is afhankelijk van de CO2 –uitstoot van de auto. De belastingdienst stelt elk jaar de uitstootgrenzen en de percentages opnieuw vast.

Bij het RDW kun je door middel van je kenteken de cataloguswaarde van je auto opzoeken. Op de site van de belastingdienst kun je vervolgens de actuele  bijtellingspercentages bekijken.

Of zakelijk rijden aantrekkelijk is, is sterk afhankelijk van de soort auto die je rijdt en de hoeveelheid zakelijk en privé gereden kilometers. Maar ook zeker van de kosten die worden gemaakt voor de auto.

Auto privé

Wanneer de auto privé wordt gehouden mag je alle zakelijke km ’s maal €0,19 als aftrekpost in aanmerking nemen. Je moet kunnen onderbouwen welke km ‘s zakelijk zijn gereden. Dit kan bijvoorbeeld door een rittenadministratie.

Heb je bijvoorbeeld in 2017, 5000 km zakelijk gereden. Dan mag je 5000 x 0,19 = € 950,- als aftrekpost opgeven.

Auto en BTW

De BTW die bij de auto hoort voor de omzetbelasting is weer een ander verhaal. Ook hier ligt het heel genuanceerd. Deze materie is te ingewikkeld om hier kort en bondig te beschrijven. In een persoonlijk gesprek gaan we hier graag met u over in gesprek.

Om een volledig beeld te krijgen moet je dus met veel verschillende factoren rekening houden. Wij maken graag een advies op maat. U bent welkom bij ons kantoor in Beuningen, nabij Nijmegen.

Wanneer kan ik een aanslag verwachten

Wanneer u reactie krijgt op u aangifte hangt af van het tijdstip waarop de aangifte is ingediend. Als de aangifte inkomstenbelasting  en/of de aangifte vennootschapsbelasting voor 1 mei, wordt ingediend, dan krijgt u voor 1 juli bericht.

Wordt u aangifte na 1 mei ingediend dan krijgt u binnen 3 maanden bericht. Wanneer precies, dat kan de belastingdienst u niet vertellen.

De aangifte wordt verstuurt naar uw Berichtenbox. Dat is uw ‘online brievenbus’ die u kunt activeren op MijnOverheid https://mijn.overheid.nl/ . Via een e-mail krijgt u te horen als er post is in uw Berichtenbox.

De belastingdienst stuurt u ook nog per post bericht, alleen valt de blauwe envelop een paar dagen later op de mat.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Als u ondernemer bent kunt u een verzoek indienen om vanaf de uiterste betaaldatum 4 maanden uitstel van betaling te krijgen. Je moet dan minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan.
  • U hebt nog niet eerder voor dezelfde aanslag uitstel van betaling gekregen.
  • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.

 Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden van 4 maanden uitstel of er is meer tijd nodig om het gehele bedrag te betalen, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen voor maximaal 12 maanden. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting.
  • U hebt een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

U krijgt van de belastingdienst binnen 8 weken een brief met het antwoord op uw verzoek.

Wij helpen u graag met het indienen van een verzoek. Of het nu om uitstel van betaling gaat of om een betalingsregeling. Wij maken graag een advies op maat. U bent welkom bij ons kantoor in Beuningen, nabij Nijmegen.

De deadlines

Als u een onderneming heeft die btw plichtig is heeft u te maken met deadlines voor het doen van aangiftes. Als uw aangifte per kwartaal of per maand wordt gedaan, dan moet voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal of de maand waarover u aangifte doet, de aangifte binnen zijn.

Bijvoorbeeld: het eerste kwartaal eindigt in maart. Dan moet de aangifte over het eerste kwartaal op 30 april binnen zijn.

Let op!
Niet alleen de aangifte moet binnen dit tijdvlak worden gedaan maar ook de betaling. Dus zorg er altijd voor dat de aangifte ruim op tijd wordt ingediend zodat de geldstroom de tijd heeft binnen te komen op de rekening van de belastingdienst.

Nieuws voor ondernemers

WBSO in 2021
WBSO in 2021

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur-

Lees meer

Corona Nieuws

Laatste nieuws

Uitwerking NOW-3
Uitwerking NOW-3

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking gegeven van de derde fase van de

Lees meer