Corona -Hoe kan Kaliber Adviseurs u zakelijk bijstaan-

Naar aanleiding van de genomen maatregelen van de overheid is het mogelijk dat uw onderneming financieel wordt geraakt door het corona-virus. De overheid biedt u drie mogelijkheden die wellicht voor uw onderneming gebruikt kunnen worden: 1. Bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 2. Verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of

Box 3-heffing 2015

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al