Advies op maat

U denkt waarschijnlijk dat u een accountant nodig heeft? Men spreekt immers vaak over “mijn accountant”. Het tegendeel is in de dagelijkse praktijk meestal waar. De meeste MKB ondernemingen hebben geen dure accountant nodig om een jaarrekening op te laten stellen.

Voor een verplichte controle door een accountant dient een onderneming aan een aantal criteria te voldoen. Voldoet uw onderneming 2 boekjaren achtereen aan 2 of 3 van de volgende criteria dan bent u wettelijk controleplichtig:

• Balanstotaal van meer dan € 4,4 miljoen
• Omzet van meer dan € 8,8 miljoen
• Meer dan 50 medewerkers in dienst

Voldoet u hier niet aan dan bent u vrij in de keuze van de persoon die uw jaarstukken opstelt (u mag dat eventueel ook zelf doen) en heeft u dus géén accountant nodig!

Het spreekt uiteraard voor zich dat, ingeval u op wettelijke gronden verplicht bent gebruik te maken van de diensten van een accountant, Kaliber Adviseurs via haar netwerk een beroep zal doen op een accountant die bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) is ingeschreven. Kaliber is immers een samenwerkingsverband dat veel waarde hecht aan uw belangen.