Moreel kompas

Wie ben ik, wat doe ik, waar laat ik mij door leiden in mijn werk? Tijdens mijn studie economie aan de Universiteit van Tilburg werd dat steeds duidelijker. Tijdens één van de colleges bleek dat in een aantal situaties door burgers (u en ik) méér dan 100% belasting betaald moest worden bij een inkomensstijging. Door deze wetenschap besloot ik mij te verdiepen in het belastingrecht. Het is te bizar voor woorden als dit waar is. Je verdient € 100 extra, maar betaalt € 104 extra belasting, beetje raar toch!

Democratie?
Ambtenaren bij het Ministerie van Financiën bedenken deze maatregels, gevoed door het politieke spel dat dagelijks gaande is. Ambtenaren bij de Belastingdienst voeren de wettelijke maatregels uit, dat moet ook, wetten worden immers democratisch vastgesteld.

Realiteit
Soms worden vastgestelde regelingen door een rechter nader uitgelegd, en toch blijven ambtenaren, de regels in strijd met de uitspraak van de rechter toepassen. Dit op de kosten van de ondernemer. In de volksmond is dit bekend als de vierde macht. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is de bekeuring die u soms krijgt voor te hard rijden. U moet dan naast de boete ook kosten betalen voor de administratieve verwerking. Dat mag niet van de rechter, maar de kosten ziet u nog steeds vermeld.

Dit zou toch niet mogen! Maar het gebeurt toch en blijft gebeuren. Daarom helpt Kaliber Adviseurs graag klanten die dit ook niet begrijpen!

Oktober 2016
Maar nu, vandaag de dag, het nieuws.

Circa 8 jaar geleden is er bedacht dat hardwerkende burgers in ieder geval tot hun 65e jaar moesten doorwerken. Later, is zoals u weet, de AOW-gerechtigde leeftijd opgetrokken naar 67 jaar.

Werkgevers die werknemers bijvoorbeeld op 62 jarige leeftijd ontsloegen (vaak in overeenstemming met de werknemer) en hun daarbij financieel ondersteunden, werden gestraft met een 100% boete (extra belastingheffing) over de ontslagvergoeding. Dat kwam er dus op neer dat de werkgever feitelijk 2x de ontslagvergoeding betaalde. Het was immers maatschappelijk ongewenst eerder te stoppen met werken.

Momenteel volgt er een ontslagronde bij de Belastingdienst zelf. Ik zou het geen ontslagronde willen noemen, maar een ‘goudgerande vroeger met pensioen regeling’. Wat blijkt, de kosten van deze regeling worden, net als voor dezelfde regeling voor u en ik, gestraft met 100% boete. Het verschil? Niet de ambtenaren (degenen die de pensioenregeling bedacht hebben en er van profiteren) betalen deze boete, maar de belastingbetaler. Uiteraard, rara hoe kan dat, maken meer ambtenaren dan voorzien, van deze regeling gebruik. Bizar, een regeling die feitelijk in de ogen van de Belastingdienst, maatschappelijk ongewenst is, wordt door henzelf wel gebruikt. De overheid zelf bedenkt deze regeling, de kosten daarvan worden afgewenteld, en wat zegt de baas van die ambtenaren, de staatssecretaris van Financiën zelve? ‘Ach dat hebben die hardwerkende ambtenaren wel verdiend.’

U begrijpt waarom wij, bij Kaliber Adviseurs, zoveel klanten hebben. Mensen die het zat zijn te veel belasting te betalen. Ik bedoel, belasting betalen wij allemaal, dat is één van onze basisprincipes waar onze maatschappij op gebouwd is. Maar achter de belastingheffing moet ratio ten grondslag liggen. En daar mag best kritisch naar gekeken worden. Wat de overheid soms bedenkt, is niet in overeenstemming met mijn moreel kompas.

Naar mate de jaren vorderen zou je zeggen ‘ach laat maar, ik kan er toch niets aan doen’. Bij mij werkt dat niet. Deelt u mijn gevoelens? Neem dan contact op. Welllicht kan ik u helpen.

drs. Jeroen Lever